Elukestev õpe – millal ja kuidas. Harjutus.

Elukestev õpe – millal ja kuidas?

Harjutus: Pane sulgudes olev sõna õigesse vormi.

Kas õpid ainult (1. kool)? Ei! Inimene (2. õppima) kogu aeg – igal pool ja pidevalt. Elukestev õpe on paratamatu, et inimeste teadmised ja oskused areneksid koos ühiskonna (3. muutused) ja tehnoloogia (4. areng). Isegi pärast (5. ülikool) (6. lõpetamine) pole (7. õppimine) pääsu. Kasuta juba täna erinevaid (8. õppimisvõimalus) – formaalseid, mitteformaalseid ja informaalseid!

Eristada saab kolme (9. tüüp) haridust: formaalsetmitteformaalset ning informaalset haridust, mis kõik on (10. vajalik) ja täiendavad üksteist. Oma karjääri (11. kujundamine) ja (12. tööotsing) on väljaspool (13. kool) õpitu kindlasti eeliseks.

Formaalharidus annab raamteadmised ja oskused, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust kontrollib (koolitunnistus ja eksamid). (14. Formaalharidus) saab (15. omandama) põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ja ülikoolis (16. kindlad õppekavad) järgi. Formaalharidus on kohustuslik kuni põhihariduse (17. omandamine) või 17-aastaseks (18. saamine).

Mitteformaalne haridus on sisult ja vormilt vähem piiritletud ja osalemine (19. see) on vabatahtlik. Mitteformaalses (20. õpe) pakutakse võimalusi (21. arendama) sotsiaalseid oskusi, õppida (22. võõrkeeled), kunsti ja muusikat, psühholoogiaga seonduvat, korraldatakse arvuti- ja ettevõtluskursusi jne. Mõnel puhul saab neid kursusi (23. arvestama) formaalhariduse osana ja täiendusõppena tööelus. (24. Mitteformaalne õpe) korraldavad rahvaülikoolid, kultuurikeskused, vabahariduskoolid, raamatukogud jne.

Informaalne õppimine toimub täiesti (25. kooliväline keskkond): huviklubides, sõpradega aega veetes, reisides, lugedes, internetis surfates jne. See ongi rohkem tegutsemine kui õppimine selle sõna (26. klassikaline tähendus).

Noortele (27. korraldama) mitteformaalset ja informaalset õpet paljud noorteorganisatsioonid, vabahariduslikud koolitusasutused, spordiklubid, kohalikud ja rahvusvahelised noorteprojektid. Osalemine (28. nende tegevus) annab sulle oskusi, mida tööandjad kõrgelt väärtustavad, näiteks hea suhtlemine, (29. meeskonnatöö) kogemus, enesekehtestamine, (30. probleemid) lahendamine, protsesside ja (31. inimesed) juhtimine.

Kasutatud allikas: karjääriportaal Rajaleidja


Vasta küsimustele:

  1. Nimetage kolm hariduse tüüpi.
  2. Mis tüüpi kuulub keele õpe?
  3. Kuidas te arvate, kui oluline on elukestev õpe?
  4. Mis on teie arvates elukestev õpe?
  5. Kas elukestvast õppest on kasu? Mida see annab?