Eesti keele tasemeeksami test (näidisülesanded kategooriale B2) / Тест на категорию B2 (ПРИМЕР)

Ниже вы найдете тест-пример на категорию B2 эстонского языка, задания взяты с сайта innove.ee. Данный тест можно использовать для проверки своих знаний также и выпускникам гимназий, потому что тест в 12 классе приравнивается к категории B2. Тест состоит из трех частей:

  1. KUULAMINE / Слушание
  2. LUGEMINE / Чтение
  3. KEELE STRUKTUUR / Структуры

Каждая часть дает максимально 25 баллов, те всего можно набрать 75, чтобы пройти каждую часть, двигайтесь между вкладками ниже. Каждая часть оценивается отдельно и после прохождения теста вам будут показаны правильные ответы и полученное количество баллов.

⚠ В начале каждой части добавлены три вопроса, на которые прошу ответить для статистики (не обязательно писать полное имя).

Как оценить свои знания:

  • 25 – 23 балла (91 – 100%) отличный результат
  • 22 – 19 баллов (76 – 90%) хороший результат
  • 18 – 15 баллов (60 – 75%) удовлетворительный результат, желательно потренировать те части, в которых получили меньше всего баллов, чтобы улучшить результат как минимум до “хорошо”.
  • 17 баллов и меньше (… < 59%) неудовлетворительный результат, нужно обязательно заниматься еще. Обратить внимание на те части, где получен результат меньше 60%, и постоянно тренироваться.

Слушание занимает 40 минут. Слушание состоит из четырех заданий. Включите звуковую дорожку, нажав на треугольничек, и приступайте выполнять задания.

Постарайтесь не останавливать и не перематывать запись, чтобы получить максимально честный результат.

Примеры обозначены “0” и правильные ответы обозначены ✅. Примеры не дают баллов.

Чтение занимает 60 минут. Чтение состоит из трех заданий.

Примеры обозначены “0” и правильные ответы обозначены ✅. Примеры не дают баллов.

Прочитайте текст для первого задания ниже и приступайте к выполнению теста:

Telemees Olaf Suuder

Eesti Naine 6/2007

„Selliseid asju, mis elu kas või natukeseks ilusaks ja paremaks teevad, on palju,” ütleb „Reporteri“ uudisteankur Olaf Suuder (33). Olafile tundub,et inimestel jääb aina vähem mahti keskenduda ning kirjutamine on muutumas kunstiks, mida valdavad vähesed. Tema tähendab vahel üht-teist üles: elulisi seiku, kummalisi juhtumusi. Ning näinud on ta mõndagi. Mõnikord paneb Olaf kirja ka unenägusid. Korduvalt on ta unes näinud kooli. „Ma ei olnud eriti hea õpilane,” arvab ta teadvat põhjust. „Õppimisele hakkasin pöörama tähelepanu alles viimases klassis, kui oli vaja saada sisse ülikooli. Mis ma kooliskäimise asemel tegin? Mida koolipoisid ikka, kusagil jõe ääres lõket.”

Sel kevadel valisid televaatajad Olafi parimaks uudiste edastajaks. Paar aastat tagasi leidis kõnelemise kunsti õpetaja Härmo Saarm Eestis olevat vaid kolm korraliku keelekasutuse ja hääldusviisiga diktorit. Üks neist oli Olaf. „Mul on lihtne põhjus hoida diktsioon korras ja rääkida valjult: et mu vanaisa ka kuuleks,” ütleb Olaf. „Lapsena rääkisin nii vaikselt ja segaselt, et keegi ei saanud aru.” Pööre paremusele sai alguse raadiotööst, ülikooli ajal harrastusteatris enam hirmu polnud.

Olafist oleks võinud saada viienda põlve tohter: tema vanaisa oli tsaariajal sanitaarkindral, temast endast pidi saama psühhiaater. Midagi muud peale arstiteaduse ei tulnud talle keskkooli lõpuklassides mõttessegi. Ega kodustelegi. Et ta ülikooli pooleli jättis, pole Olafi meelest üldse traagiline. Tema valis selle, mis lühemas väljavaates tundus lihtsam ja kasulikum: meedia. „See, mida ma jõudsin kolme aasta jooksul arstiteaduskonnas õppida, pole kadunud ega kao kuhugi,” kinnitab ta. „Lõppude lõpuks pole niivõrd oluline, mis ametit sa pead. See on vaid üks kild elu tervikust.”

Olaf on tunnistanud, et ta mõtted tõmbavad maal elamise poole, seal oleks nõnda palju tühja ruumi kõige laiemas mõttes ja nii palju toimetamist. Praegu ongi ta „poolel teel maale”, elab Saku külje all. „Põhjapanevaid seisukohti ei maksa võtta, need võivad muutuda juba mõne aja pärast. Võib-olla Telemees Olaf Suuder varsti tundub kõigi mugavustega korter südalinnas vahelduseks samuti ahvatlev,” nendib ta. „Tuleb vaadata, mis tundub hetkel parem. Paljud raiuvad läbi elu justkui vägisi sihti ja jõuavadki lõpuks eesmärgini, aga tulemus jääb ikka negatiivne. Mina pole kunagi tõmmelnud. Üksikud asjad, mida olen soovinud, on teostunud suurema vaevata. Inimesele on omane areng, sellest tingitult ka vajadus mõelda kõigele sellele, mida tal veel ei ole. Täielik harmoonia pole enne surma ilmselt saavutatav…”

Ka kasvatusküsimustes ei klammerdu Olaf mingi kindla teooria külge. Ennekõike tuleb vaadata, mis inimene laps on, ning selle järgi tegutseda. Praegusest kooselust on Olafil kolmeaastane poeg Kristjan ja esimesest abielust tütar Sonja. Olafi enese lapsepõlv möödus Tartus Tähtveres. „Aga päris tavaline laps ma kindlasti ei olnud,” lausub ta. Näiteks toob ta äärmiselt tugeva keskendumisvõime, täieliku väljalülitumise ümbritsevast.

„Ta on väga enesekeskne, tal on vaja palju iseendaga olla,” kinnitab elukaaslane Mirja. „Olaf pole selline mees, kes tuleb töölt ja hõikab, et tead, mis täna tööl juhtus. Aga kui on midagi rääkida ja hea tuju, annab kõike edasi väga humoorikalt.” Head tuju aitavad üleval hoida klassikaline rokk, mootorrattasõit ja kalalkäik. Pea 20 aastat (!) on ta end täiendanud pitsaküpsetamise vallas ning jõudnud tõdemuseni, et elektriahi jääb ehtsa pitsa tegemiseks siiski liiga jahedaks.

Olafi pitsakunsti-hobiga suudab võistelda vaid ralli: kümme aastat kaardilugejana. Ralli juures huvitab Olafit esmajoones sõit. Kui keegi hakkab erutatult seletama mingitest uuematest mudelitest, jääb Olaf hätta.

Selle aasta alul Aafrika-reisil õppis Olaf käsitsema videokaamerat. Peagi siirdub ta kolmeks nädalaks Nepaali, reisi tulemusena peaks valmima dokumentaalfilm. Seni pole Olaf olnud teab mis reisihuviline, kuigi isapoolne vanaisa, erialalt füsioloog, nägi vahel võimalust kasutada üle Nõukogude Liidu toimunud teaduskonverentse, et näidata pojapojale üht kuuendikku planeedist.

Структуры занимают 40 минут. Структуры состоят из двух заданий.

Примеры обозначены “0” и правильные ответы обозначены ✅. Примеры не дают баллов.