Eesti parimaks tööandjaks on kuuendat aastat järjest Skype

Eesti parimaks tööandjaks on kuuendat aastat järjest Skype

11. september 2017 23:15
Kui tööandja ees seisab kõrge virn CV-sid, otsib ta neist vaid kõige olulisemat infot. | FOTO: Panthermedia / Shannon Fagan 

Eesti tudengite tööootuste uuringu tulemusel on tudengite hinnangul kuuendat korda Eesti atraktiivseimaks tööandjaks Skype.  2017. aastal soovis Skype’is töötada 57% vastajatest ja teises atraktiivseimas tööandjas – TransferWise’is – 51% tudengitest.

 «Noored hindasid 184 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta-aastalt on kõigi tudengite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus» ütles tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Skype’i personalijuht Merle Liisu Lindma sõnul pakub Skype väga põnevat tööd maailma tasemel ettevõttes Microsoft ning palju õppimis- ja arenemisvõimalusi. «Me hoolime oma inimestest,» lisas Lindma.

2010. aastast alates on noorte netopalgaootus  kasvanud 1,5 korda ehk 985 eurolt  1473 euroni. Poolteist korda on kasvanud ka kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2010. aastal 544 ja 2017. aastal  827 eurot kuus.

2017. aastal  soovib 53% tudengitest teha erasektoris palgatööd, 22% töötada avalikus sektoris ja 22% soovib olla ise enda tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 3% vastanutest.

«Kaheksa  aasta jooksul on oluliselt kasvanud huvi iseendale  tööandjaks olemise ja paindlike töövormide vastu ning me näeme selle trendi jätkumist,» ütles Instari tegevjuht Kersti Vannas.

2017. aastal on tudengite hinnangul kõige olulisemaks töökohavalikut mõjutavaks teguriks ettevõttepoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine. 85% tudengitest pidas seda 45 teise teguri seast kõige olulisemaks. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

Tudengitest juba 8% on kooliajal leidnud endale sobiva töö. Samas üle poole (55%) noortest pole kindlad, kas nad leivad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast töö Eestis, kuid 38% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Tööotsmisel ja tööandja kohta info hankimisel on 92% vastajate hinnangul oluliseks kanaliks tööandja koduleht. Sellele järgnevad interneti töövahenduskeskkonnad ja praktikaprogrammid. 79% noortest eelistab kasutada sotsiaalmeediat tööandjate kohta info hankimiseks.

«Sotsiaalmeedia olulisus on aasta-aastalt kasvanud ning ettevõtted, kes soovivad noori värvata, peavad omama nii head karjäärilehte kui olema sotsiaalmeedias esindatud. Täna tuleb tööandjatel ise minna sinna, kus on nende sihtrühm, mitte jääda ootama, et sind leitaks,» ütles Instari tegevjuht Kersti Vannas.

Uuringu tulemusi tutvustati ja atraktiivse tööandja kvaliteedi märgiga tunnustati tööandjaid täna Mustamäe Apollos toimunud Instari ja personalijuhtimise ühingu PARE poolt korraldataval «Atraktiivsete tööandjate päeval»,  kus olid kohal tööandjate esindajad.

2017.a Eesti tudengite tööootuste uuringu 10 atraktiivseimat tööandjat 184 hinnatud organisatsiooni hulgas:

1.      Skype Technologies OÜ

2.      TransferWise Ltd

3.      Microsoft Estonia OÜ

4.      Haridus- ja Teadusministeerium

5.      Välisministeerium

6.      Tallinna Lennujaam AS

7.      Swedbank AS

8.      ERR (Eesti Rahvusringhääling)

9.      Eesti Energia AS

10.   Playtech Estonia OÜ

2017.a. Eesti kutsekoolide tööootuste 10 atraktiivseimat tööandjat (157 hulgast) on:

1.     Skype Technologies OÜ

2.     Swedbank AS

3.     Tallinna Lennujaam AS

4.     Politsei- ja Piirivalveamet

5.     Hilton Tallinn Park

6.     Tallink Grupp AS

7.     Telia Eesti AS

8.     Kaitsevägi

9.     Eesti Energia AS

10.  Radisson Blu

Tööandja brändingu agentuur Instar viis kaheksandat aastat läbi üle-eestilised kõrgkoolide, kutsekoolide ja meditsiinivaldkonna õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringud, milles osales kokku üle 5500 vastaja.

Tudengite tööandja maine uuringus osales 3700 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar-, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 16 Eesti kõrgkoolist. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

Kutsekoolide õpilaste uuringule vastas 1100 kutseharidust omandavat noort ning meditsiinitudengite uuringule 700 meditsiinivaldkonna tudengit.

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbi viimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides.

Allikas


Sõnavara

Atraktiivne tööandja

Hankimine

Hoolib inimestest

Maailma tasemel ettevõte

Mõjutav tegur

Netopalgaootus

Olulisus on kasvanud

Oma ootustele vastav töö

Paindlik töövorm

Pakub põnevat tööd

Pakub õppimis- ja arenemisvõimalusi

Soovin leida erialast tööd

Sotsiaalmeedia

Tudeng = Üliõpilane

Tööandja maine

Uuring

Võrdne ja aus kohtlemine

Värbama, värvata, värban